ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu üyelik sözleşmesi Şekercioğlu Kırtasiye Ve Büro Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından, www.sekercioglu.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.


SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
sekercioglu.com.tr ye üye olmak istiyorsanız önce 
yeni üyelik formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.
Bu durum, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren sekercioglu.com.tr Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.


HİZMETLERİN TANIMI
Sekercioglu.com.tr Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.


Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası Üyelik Sistemi
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağaza üyesi kendi belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur. Daha sonradan da ise bu şifreyi kullanıcı panelinden değiştirebilir.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Sekercioglu.com.tr ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem sekercioglu.com.tr sanal mağazasına "login" olmak şeklinde tanımlanır.


ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının sekercioglu.com.tr Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü sekercioglu.com.tr Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, sekercioglu.com.tr Sanal mağaza’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


Sekercioglu.com.tr SANAL MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır
Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır.

sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, sözkonuzu ürünlerin mutlaka sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası sorumlu değildir.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.
Sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


VERGİLENDİRME
Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler sekercioglu.com.tr Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.


ÜRÜN TESLİMATI
Ürün teslimatı ile ilgili olarak sekercioglu.com.tr internet sitesinde Teslimat ve Sipariş Koşulları başlığı altında belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.


ÜRÜN İADESİ
Ürün iadesi ile ilgili olarak sekercioglu.com.tr internet sitesinde, İptal ve İade Koşulları başlığı altında belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.


UYGULACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK 

Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

sekercioglu.com.tr Sanal mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Şekercioğlu Kırtasiye Ve Büro Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Adres: Nilüfer Ticaret merkezi 61. Sok. B Blok No: 5-6 Nilüfer / BURSA

Tel:  0224 441 13 13

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR